USG KOLANA TYPOWE USZKODZENIA

Chondromalacja

Chondromalacja (rozmiękanie chrząstki w tłumaczeniu dosłownym) – choroba prowadząca do destrukcji tkanki chrzęstnej. Występuje najczęściej w obrębie stawu kolanowego. Zmiany dotykające chrząstkę rzepki i przeciwległych kłykci uda charakteryzują się rozwłóknieniem, powstaniem szczelin i erozją doprowadzającą w konsekwencji do zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo–udowego. Czynnikami predysponującymi do choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego są: urazy, zaburzenia osi kończyny i wysoki wzrost.

Inne

Obrazy USG uszkodzonych łąkotek

Uszkodzenie łąkotki może być poziome oraz pionowe. Uszkodzenia pionowe można podzielić na podłużne, radialne oraz złożone. Dodatkowo możemy wyróżnić zmiany zwyrodnieniowe, które są częstsze u ludzi z przewlekłą niestabilnością więzadłową oraz u osób starszych.

Do przyczyn uszkodzenia łąkotek zaliczamy:

silne urazy zgięciowo-skrętne stawu kolanowego (podczas uprawiania sportu, zwłaszcza piłki nożnej, jazdy na nartach; często połączone jest to z uszkodzeniami więzadeł),
przeciążenia (sport lub długie wymuszone pozycje: klęczenie, kucanie),
zmiany zwyrodnieniowe,
torbiele wewnątrz stawu.

Więzadło krzyżowe tylne kolana (PCL)

Więzadło krzyżowe tylne (PCL) jest jednym z głównych stabilizatorów stawu kolanowego. Biegnie od kłykcia przyśrodkowego kości udowej do pola międzykłykciowego tylnego kości piszczelowej.
Uszkodzenie PCL powoduje niestabilność tylną stawu kolanowego, czyli nadmierne przemieszczanie piszczeli w kierunku tylnym względem kości udowej. Izolowany uraz tego więzadła występuje rzadko i zazwyczaj współistnieje z innymi uszkodzeniami.


Dodaj komentarz

Translate »