Kurs 4: USG układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG ( 25-26.11.2016 r.)

1,200.00 

NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY

firma wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000435-001-0001 zaprasza:

ortopedów     lekarzy rehabilitacji        radiologów        reumatologów     pozostałych zainteresowanych 

na praktyczny, intensywny kurs:

Kurs 4: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)

Cel:  Praktyczna znajomość wykonywania badań USGzabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień) (14 punktów edukacyjnych)

Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży –  Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego

Miejsce Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16

Termin kursu: 25-26 listopada 2016 r

Koszt udziału w kursie:  1200 zł

(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)

Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;

e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Opis

NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY

firma wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000435-001-0001 zaprasza:

ortopedów     lekarzy rehabilitacji        radiologów        reumatologów     pozostałych zainteresowanych 

na praktyczny, intensywny kurs:

Kurs 4: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)

Cel:  Praktyczna znajomość wykonywania badań USGzabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień) (14 punktów edukacyjnych)

Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży –  Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego

Miejsce Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16

Termin kursu: 25-26 listopada 2016 r

Koszt udziału w kursie:  1200 zł

(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)

Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;

e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl

PROGRAM KURSU (czas zajęć dydaktycznych – 14 godzin, cena dla uczestnika 1200 zł)

DZIEŃ PIERWSZY

13.55

 1. Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej – 5 min.

14.00

 1. Podstawy diagnostyki USG – 30 min.

14.30

 1. Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i ich najczęstszych patologii – 45 min.

15.15

 1. Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia – 45 min.

16.00

 1. Przerwa kawowa – 15 min.

16.15

 1. Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły – 45 min.

17.00

 1. Wykłady:
 1. anatomia stawu ramiennego i jego okolicy w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń stawu, kaletka podbarkowa, pierścień rotatorów, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, staw barkowo-obojczykowy i mostkowo-obojczykowy) – 30 min.
 2. obrazowanie tkanek „barku” w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii – 30 min.

18.00

 1. Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów) – 30 min.

18.30

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 60 min.
 2. Kolacja

DZIEŃ DRUGI

09.00

 1. Wykład: anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego – 60 min.

10.00

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek stawu łokciowego (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

10.30

 1. Wykład: anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka  ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy) – 45 min.

11.15

 1. Przerwa kawowa – 15 min.

11.30

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek nadgarstka i ręki (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

12.00

 1. Wykład: anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien – 60 min.

13.00

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 60 min.

14.00

 1. Przerwa obiadowa – 45 min.

14.45

 1. Wykład: anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie:
 2. a) stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki maziowe w okolicy stawu;
 3. b) stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe;
 4. c) tkanki miękkie uda i podudzia;
 5. d) stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (odcinek L-S) – 75 min.

16.00

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań) – 120 min.

18.00

 1. Ćwiczenia na fantomach – 60 min.

19.00

 1. Egzamin praktyczny – 45 min.

19.45

 1. Zakończenie kursów i rozdanie zaświadczeń – 15 min.

 

Dodaj komentarz

Translate »