Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)

 Z A P R O S Z E N I E

NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY

firma wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000435-001-0001

zaprasza

ortopedów     lekarzy rehabilitacji        radiologów        lekarzy reumatologów

na praktyczny, intensywny, jednodniowy kurs:

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)

Cel:  Praktyczna znajomość wykonywania zabiegów w obrębie narządu ruchu pod kontrolą USG (11 punktów edukacyjnych)

Kierownik naukowy:  dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego

Termin i miejsce 2 kwietnia 2016 r. (sobota), Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16

Koszt udziału w kursie:  800 zł

(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)

Zapisy i kontakt: tel.: 600 017 627, 787 680 963;

e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl

PROGRAM KURSU (czas zajęć dydaktycznych – 11 godzin)

7.55

 1. Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej – 5 min.

8.00

 1. Podstawy diagnostyki USG – 30 min.

8.30

 1. Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i ich najczęstszych patologii – 45 min.

9.15

 1. Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia – 45 min.

10.00

 1. Przerwa kawowa – 15 min.

10.15

 1. Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły – 45 min.

11.00

 1. Wykłady:
 1. anatomia stawu ramiennego i jego okolicy w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń stawu, kaletka podbarkowa, pierścień rotatorów, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, staw barkowo-obojczykowy i mostkowo-obojczykowy) – 30 min.
 2. obrazowanie tkanek „barku” w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii – 30 min.

12.00

 1. Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów) – 30 min.

12.30

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

13.00

 1. Przerwa kawowa – 15 min.

13.15

 1. Wykład: anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego – 45 min.

14.00

 1. Wykład: anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka  ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy) – 45 min.

14.45

 1. Obiad – 45 min.

15.30

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek stawu łokciowego, nadgarstka i ręki (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

16.00

 1. Wykład: anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien – 60 min.

17.00

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

17.30

 1. Wykład: anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie:
 2. a) stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki maziowe w okolicy stawu;
 3. b) stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe;
 4. c) tkanki miękkie uda i podudzia;
 5. d) stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (odcinek L-S) – 60 min.

18.30

 1. Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

19.00

 1. Ćwiczenia na fantomach – 60 min.

20.00

 1. Egzamin praktyczny – 45 min.

20.45

 1. Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń – 15 min.

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa, prosimy o przesłanie nam do dnia 18 marca 2016 r. na adres: kontakt@zawszewruchu.pl następujących danych:

 1. Numer Prawa Wykonywania Zawodu
 2. Pełna Nazwa Firmy, na którą należy wystawić fakturę za udział w kursie (wraz z adresem i numerem NIP)
 3. Nazwa Specjalizacji
 4. Numer telefonu do kontaktu

Prosimy jednocześnie o dokonanie wpłaty kwoty 800 zł (osiemset złotych) za udział w kursie, najpóźniej do dnia 18 marca br., na rachunek bankowy:

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ POBOŻY

BANK PKO BP

NR KONTA: 75 1020 1592 0000 2302 0104 6663

W tytule wpłaty prosimy podać: „za kurs USG 02.04.2016”

 

Po dokonaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura, zgodnie z przekazanymi nam, jak powyżej danymi, którą prześlemy Panu/ Pani w formie skanu drogą mailową.

Jak informowaliśmy w zaproszeniu, w cenę kursu wliczone są: uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach praktycznych, korzystanie z serwisu kawowego, lunch, zaświadczenie o ukończeniu kursu, punkty edukacyjne oraz miejsce parkingowe.

W powyższą cenę nie jest wliczony nocleg, stąd jeżeli będzie taka potrzeba, prosimy o dokonanie rezerwacji we własnym zakresie, np. w Hotelu Ibis Reduta, gdzie będzie odbywać się kurs. Tel. do Recepcji: 22 572 25 00.

REGULAMIN KSZTAŁCENIA – KURSY USG

Translate »