Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji) CKR Konstancin (11-13 lutego 2019)

Kurs zakłada intensywne szkolenie z obrazowania w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego w zakresie kończyny górnej i dolnej. Kurs podzielny jest na dwie części.

Dwa pierwsze dni obejmują naukę wykonywania badań – teoria i praktyka, w tym z udziałem pacjentów – udział w tej części powinien wystarczyć, aby nabyć niezbędne umiejętności do samodzielnego wykonywania badań.

Trzeci dzień – wyłącznie część praktyczna – jest dopełnieniem części pierwszej i może być traktowany jako oddzielny kurs doskonalący dla osób posiadających już pewne doświadczenie w zakresie USG układu mięśniowo-szkieletowego.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w całości szkolenia, jak również dopuszczają możliwość udziału tylko w wybranej części.

Opis

Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo szkieletowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji) CKR Konstancin ul. Gąsiorowskiego 12/14

Kurs przeznaczony jest dla ortopedów, lekarzy rehabilitacji, radiologów, fizjoterapeutów i innych zainteresowanych.

Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji) CKR Konstancin  (11-13 lutego 2019)

Cel:  Praktyczna znajomość wykonywania badań USG w obrębie stawów i tkanek miękkich kończyny górnej i dolnej

Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży –  Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego

Miejsce CKR Konstancin ul. Gąsiorowskiego 

Termin kursu: 11-13 lutego 2019

 

Informacje i zapisy:  533 381 812

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁCENIA

Kurs zakłada intensywne szkolenie z obrazowania w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego w zakresie kończyny górnej i dolnej. Kurs podzielny jest na dwie części. Dwa pierwsze dni obejmują naukę wykonywania badań – teoria i praktyka, w tym z udziałem pacjentów – udział w tej części powinien wystarczyć, aby nabyć niezbędne umiejętności do samodzielnego wykonywania badań. Trzeci dzień – wyłącznie część praktyczna – jest dopełnieniem części pierwszej i może być traktowany jako oddzielny kurs doskonalący dla osób posiadających już pewne doświadczenie w zakresie USG układu mięśniowo-szkieletowego. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w całości szkolenia, jak również dopuszczają możliwość udziału tylko w wybranej części.

DZIEŃ PIERWSZY

9.00 Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej.

9.05 – 10.00 Wykład: Podstawy diagnostyki, charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce).

10.00 – 11.00 Wykład: Staw kolanowy, anatomia, technika badania, prezentacja badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego.

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.00 Charakterystyka najczęstszych patologii stawu kolanowego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi. Opis badania USG stawu kolanowego.

12.00 -13.30 zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

13.30-14.15 Lunch

14.15-15.45 Staw skokowy i stopa – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania. Opis badania.

15.45-17.00 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

18.00-19.00 Staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG. Opis badania.

 

DZIEŃ DRUGI

 

9.00 – 10.30 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

10.30 – 11.30 Obręcz kończyny górnej: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu ramiennego. Charakterystyka najczęstszych patologii stawu ramiennego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi. Prezentacja badania USG stawu ramiennego.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

13.15-14.00 Lunch

14.00-15.00 Staw łokciowy – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu łokciowego. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.

15.00-16.00 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

16.00-17.00 Nadgarstek i ręka – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG.

17.00 – 19.00 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

19.00 Egzamin praktyczny. Zakończenie kursu (dla osób uczestniczących w 2 dniach szkolenia), rozdanie zaświadczeń.

DZIEŃ TRZECI

9.00-16.00 Część praktyczna, dla osób uczestniczących w trzecim dniu szkolenia

 

 

Dodaj komentarz

Translate »