Diagnostyka USG w ocenie obrąbka stawu ramiennego

Do uszkodzeń obrąbka stawu ramiennego dochodzi najczęściej podczas urazów, u osób młodych, które uprawiają sporty wymagające wykonywania ruchów kończyną górną ponad głową. Standardową procedurą badania uszkodzeń typu SLAP jest artrografia rezonansu magnetycznego. USG, jako procedura wspomagająca diagnozowanie, może być wykorzystana do oceny stanu obrąbka w różnych jego częściach. Obrąbek w części górnej jest tylko częściowo dostępny ocenie ultrasonograficznej. Do tej pory stosowano do oceny stanu górnej i przedniej części obrąbka stawowego w obrazowaniu USG badanie dynamiczne. W pracy przedstawiono technikę badania i oceny ultrasonograficznej górnej części obrąbka stawu ramiennego opartą o badanie statyczne, z wykorzystaniem obrazowania o szerokim polu widzenia Wide View, przy użyciu ultrasonografu klasy premium Alpinion E-CUBE 15, która może być rekomendowana jako standardowa procedura w diagnostyce uszkodzeń stawu ramiennego. Celem pracy było stwierdzenie możliwości uzyskania zadawalającego obrazu USG górnego obrąbka stawowego. Nie analizowano natomiast ewentualnych uszkodzeń w obrębie obrąbka, występujących u badanych osób. U większości badanych uzyskano dobrą i bardzo dobrą jakość diagnostyczną obrazów górnej części obrąbka stawu ramiennego, wykorzystując ultrasonograf Alpinion E-CUBE 15.

Dodaj komentarz

Translate »